شورای آموزشی
1393/6/18 سه شنبه خیلی مهم مصوبه شورای آموزشی دانشگاه در خصوص ارائه واحد

مصوبه شورای آموزشی دانشگاه پیام نور واحد ماهنشان مورخ 16/6/1393
به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند با توجه به اینکه در ترمهای گذشته  دروس کلیه ترمهای تحصیلی در هر نیمسال ارائه شده و این موضوع موجب پراکندگی دانشجویان می گردید. به گونه ای که تعداد دانشجویان در هر درس پایین بوده و ارائه کلاس  را با مشکل مواجه
می کرد . لذا به منظور ساماندهی برنامه ریزی کلاسی و تجمیع دانشجویان مصوب گردید:

1- در نیمسالهای اول هر سال تحصیلی (پاییز) فقط دروس ترمهای 1، 3، 5، 7 و 8 ارائه گردد

2- در نیمسالهای دوم هر سال تحصیلی(بهار) فقط دروس ترمهای 2، 4، 6، 7 و 8 ارائه گردد

3- فقط برای دانشجویان ترم آخر و ماقبل آخر در صورتیکه در فارغ التحصیلی دچار مشکل گردند با ارائه درخواست کتبی دروس مورد نیاز ارائه گردد


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما